Dětské dopravní hřiště.
Park.
Chodník.

Při hře na chodníku může dojít k vběhnutí do silnice.