je výhradně jen kráčející osoba.
je i osoba, která vede jízdní kolo.
není osoba, která se pohybuje na lyžích nebo kolečkových bruslích.