Aby ho mohl pozdravit.
Aby se mu stihl bezpečně vyhnout.
Aby věděl, že je rychlejší.