je pouze řidič a chodec.
je každý, kdo se přímým způsobem účastní silničního provozu.
není jezdec na zvířeti.