Prodavačka, herec a listonoška.
Hasič, policista a zdravotník.
Řezník, výpravčí a pokladní.