Značka označuje směr jízdy vozidel na jednosměrné pozemní komunikaci.
Tabulka vyznačuje směr k místu, k němuž se vztahuje značka, pod níž je tabulka umístěna.
Značka přikazuje jízdu ve směru přímo.