má cyklista přednost.
musí dát přednost všem vozidlům.
musí zapnout stanovené osvětlení.
může cyklista starší 12 let.